Odolnost

Accoya > Přednosti

Úvodem

Rozsáhlé testy v laboratořích i exteriérech, které byly prováděny významnými institucemi po celém světě ( od Nového Zélandu přes USA, Velkou Británii, Śvédsko, Malajsii, Indonésii, Rusko, Holandsko až po Japonsko), prokázaly že acetylované dřevo je extrémně spolehlivé.
Dřevo Accoya® prošlo testy rozměrové stability, odolnosti, UV stálosti, obnovitelnosti povrchových úprav, trvanlivosti ve styku se zemí a prokázalo mimořádné výsledky. Opravdu je tak spolehlivé - což se prokazuje i s přibývajícím časem - že se pro vědce stalo referenčním ukazatelem při porovnávání dosahovaných vlastností s ostatními typy modifikace dřeva.

 

ODOLNOST

Celulóza je hlavním stavebním prvkem dřeva, zároveň je i hlavním zdrojem potravy mnoha druhů hmyzu a rozkladných plísní, dalším organismům poskytuje úkryt. Hniloba způsobuje degradaci dřeva - v případě jeho použití ve venkovním prostředí a působení vlhkosti
snižuje jeho životnost.

Díky technologii acetylace průkopnicky vyvinuté společností Accsys Technologies, je dřevo Accoya deck šetrné k životnímu prostředí, může být s důvěrou použito v exteriéru a bude sloužit po mnoho let.


 

 

 

Trvanlivé

 

 

Dřevo Accoya® je z důvodu odolnosti velmi trvanlivé :

- 50 let při použití bez kontaktu se zemí
- 25 let při použití v kontaktu se zemí nebo sladkou vodou

Dřevo Accoya vytváří účinnou bariéru proti hnilobě a dřevokaznému hmyzu; je težko stravitelné pro hmyz a mikroorganismy a proto je více odolné proti dřevokazným škůdcům.

 

 

Jak poznáme odolnost?

 

 

Decking : Použití dřeva na venkovní podlahy, kde je často vlhko a je těsný nebo reálný kontakt se zemí, vyžaduje odolnost dřeva proti hnilobě a dřevokazným škůdcům. Proces acetylace významně zvyšuje odolnost proti hnilobě. Dřevo Accoya® prokázalo účinnou ochranu proti poškození dřevokazným hmyzem v četných testech v exteriéru i v laboratořích, prováděných v různých zemích po celém světě. Testy zahrnovaly i zkoušky s různými druhy termitů.

Accoya - Longer Lasting Wood